Κυβέρνησις ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ

Από 26.3.1921 έως 2.3.1922
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 26.3.1921 έως 2.3.1922

26 Μαρτίου 1921: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΗΥπουργού Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Επισιτισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΡΤΙΠΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Ναυτικών
8 Μαϊου 1921: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
29 Ιανουαρίου 1922: Παραίτησις:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
29 Ιανουαρίου 1922: Διορισμός:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΟΖΙΚΗΥπουργού Επισιτισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
2 Μαρτίου 1922: Παραίτησις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΗΥπουργού Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Επισιτισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΡΤΙΠΗΥπουργού Γεωργίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού Επισιτισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

21 Ιουνίου 1921: Ανάθεσις εις:
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών
2 Οκτωβρίου 1921: Ανάθεσις εις:
ΠΕΤΡΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών και προσωρινώς Επισιτισμού) καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΒΟΖΙΚΗΝ(Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς της Διεθύνσεως  του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΚΑΡΤΑΛΗΝ(Υπουργόν Περιθάλψεως) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
29 Ιανουαρίου 1922: Ανάθεσις εις:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ  ΒΟΖΙΚΗΝ(Υπουργόν Επισιτισμού) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης
1 Φεβρουαρίου 1922: Ανάθεσις εις:
ΠΕΤΡΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών και Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Επισιτισμού