Κυβέρνησις ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ

Από 2.3.1922 έως 3.5.1922
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 2.3.1922 έως 3.5.1922

2  Μαρτίου  1922: Διορισμός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού  Εξωτερικών  και  προσωρινώς Ναυτικών
ΜΙΧΑΗΛ   ΓΟΥΔΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝ/ ΝΟΥ  ΠΟΛΥΓΕΝΗΥπουργού   Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Οικονομικών    και    προσωρινώς Επισιτισμού
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΑΡΓΥΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΛΟΥΚΑ  ΚΑΝΑΚΑΡΗ  ΡΟΥΦΟΥΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας
ΜΑΡΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΥπουργού   Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού   Στρατιωτικών

27  Μαρτίου  1922 :  Διορισμός :

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΣΤΑΗΥπουργού  Επισιτισμού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού   Ανευ   Χαρτοφυλάκιο

3 Μαΐου  1922 :  Παραίτησις :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Εξωτερικών  και  προσωρινώς Ναυτικών
ΜΙΧΑΗΛ   ΓΟΥΔΑΥπουργού  Εσωτερικών  και  προσωρινώς Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝ/ ΝΟΥ  ΠΟΛΥΓΕΝΗΥπουργού   Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού  Οικονομικών    και    προσωρινώς Επισιτισμού
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΛΟΥΚΑ  ΚΑΝΑΚΑΡΗ  ΡΟΥΦΟΥΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας
ΜΑΡΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΥπουργού   Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού   Στρατιωτικών
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού  ’νευ  Χαρτοφυλακίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΣΤΑΗΥπουργού  ’νευ  Χαρτοφυλακίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

25  Μαρτίου  1922: Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων  Προέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΠΟΛΥΓΕΝΗΝ(Υπουργόν  Εκκλησιαστικών  και   Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης
ΜΙΧΑΗΛ  ΓΟΥΔΑΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας

27  Μαρτίου  1922 :  Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου   Επισιτισμού