- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από 3.5.1922 έως 9.5.1922

3  Μαΐου  1922: Διορισμός :

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών και  προσωρινώς Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΜΑΛΑΜΙΔΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑΥπουργού   Επισιτισμού  και  προσωρινώς   Περιθάλψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΥΠΑΛΔΟΥΥπουργού  Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών

9  Μαίου  1922 : Παραίτησις :

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών και  προσωρινώς Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΜΑΛΑΜΙΔΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑΥπουργού   Επισιτισμού  και  προσωρινώς  Περιθάλψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΥΠΑΛΔΟΥΥπουργού  Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών