Κυβέρνησις ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ

Από 28.8.1922 έως 16.9.1922
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 28.8.1922 έως 16.9.1922

28 Αυγούστου  1922 : Διορισμός:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Ναυτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης  και  προσωρινώς Περιθάλψεως
Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥΥπουργού  Εσωτερικών  και  προσωρινώς   Επισιτισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΣΚΟΥΦΟΥΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  και  προσωρινώς Γεωργίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΟΥΥπουργού   Οικονομικών  και  προσωρινώς  Θησαυρού
ΚΛ.  ΜΑΝΕΑΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΑΤΣΑΥπουργού Συγκοινωνίας  και  προσωρινώς  Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
16 Σεπτεμβρίου  1922 : Παραίτησις :
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Ναυτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών και  προσωρινώς Εθνικής  Οικονομίας
Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥΥπουργού  Εσωτερικών  και  προσωρινώς   Επισιτισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού   Οικονομικών  και  προσωρινώς Θησαυρού
Θ.  ΣΚΟΥΦΟΥΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  και  προσωρινώς Γεωργίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης  και  προσωρινώς Περιθάλψεως
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΑΤΣΑΥπουργού Συγκοινωνίας  και  προσωρινώς  Ταχυδρομείων,   Τηλεγράφων  και  Τηλεφώνων