Κυβέρνησις ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

Από 16.9.1922 έως 17.9.1922
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 16.9.1922 έως 17.9.1922

16   Σεπτεμβρίου  1922:  Διορισμός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Εσωτερικών
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προσωρινώς Εξωτερικών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΙΩΤΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και   Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ  ΚΑΛlΛΙΓΑΥπουργού  Συγκοινωνίας  και  προσωρινώς Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων  και  Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΟΥΥπουργού  Περιθάλψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού  Επισιτισμού  και  προσωρινώς Οικονομικών  και  Δημοσίου   Θησαυρού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΥπουργού   Ναυτικών

17   Σεπτεμβρίου  1922: Παραίτησις:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου,   Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Εσωτερικών
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προσωρινώς Εξωτερικών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΙΩΤΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και   Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ  ΚΑΛlΛΙΓΑΥπουργού  Συγκοινωνίας  και  προσωρινώς Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων  και  Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΟΥΥπουργού  Περιθάλψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού  Επισιτισμού  και  προσωρινώς Οικονομικών  και  Δημοσίου   Θησαυρού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΥπουργού   Ναυτικών