Κυβέρνησις ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΟΚΙΔΑ

Από 17.9.1922 έως 14.11.1922
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 17.9.1922 έως 14.11.1922

17  Σεπτεμβρίου  1922:  Διορισμός:

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΚΡΟΚΙΔΑΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εσωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινά Εξωτερικών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΑΝΟΥ ΣΙΩΤΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑΥπουργού Συγκοινωνίας και  προσωρινώς Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού Περιθάλψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού Επισιτισμού και προσωρινώς Οικονομικών και Δημοσίου Θησαυρού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΥπουργού Ναυτικών

19  Σεπτεμβρίου   1922:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΥπουργού   Οικονομικών

3  Οκτωβρίου   1922:  Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού  Εξωτερικών

6  Οκτωβρίου  1922:  Διορισμός:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥΥπουργού  Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και  Τηλεφώνων

9  Νοεμβρίου  1922:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας

14  Νοεμβρίου  1922:  Παραίτησις:

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΚΡΟΚΙΔΑΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΙΩΤΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΥπουργού  Οικονομικών
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΚΑΛΛΙΓΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας  και Διευθύνοντος του  Υπουργείου Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και   Τηλεφώνων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥΥπουργού Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και  Τηλεφώνων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού  Επισιτισμού  και Διευθύνοντος του  Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού  Περιθάλψεως
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΥπουργού  Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

12/14   Οκτωβρίου  1922: Ανάθεσις εις:

ΦΙΛΙΠΠΟΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς  της   Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Περιθάλψεως

20  Οκτωβρίου  1922:  Ανάθεσις εις:

ΕΥΘΥΜΙΟΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής  Οικονομίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εξωτερικών

1   Νοεμβρίου  1922: Ανάθεσις εις:

ΣΩΤΗΡΙΟΝ  ΚΡΟΚΙΔΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού   Συμβουλίου και Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου Οικονομικών

5  Νοεμβρίου  1922: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΝ(Υπουργόν Επισιτισμού) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας

9  Νοεμβρίου  1922: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΜΥΛΩΝΑΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως του  Υπουργείου Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και  Τηλεφώνων