Κυβέρνησις ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ

Από 14.11.1922 έως 11.1.1924
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑ

(Επαναστατική)

Από 14.11.1922 έως 11.1.1924

14   Νοεμβρίου  1922:  Διορισμός:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΓΟΝΑΤΑΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου,  Υπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου  και  προσωρινώς Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΙΩΤΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΛΟΥΚΑ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Συγκοινωνίας και  προσωρινώς  Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού  Περιθάλψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού  Επισιτισμού  και  προσωρινώς Εθνικής  Οικονομίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού  Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού  Δικαιοσύνης  και  προσωρινώς Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΡΕΚΑΥπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού  Γεωργίας
ΠΕΡ.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Εσωτερικών

17  Νοεμβρίου  1922: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΥπουργού  Ναυτικών

24  Νοεμβρίου  1922:  Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

28  Νοεμβρίου  1922: Διορισμός:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Εξωτερικών

12  Δεκεμβρίου  1922: Παραίτησις:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού   Στρατιωτικών

15  Δεκεμβρίου  1922:  Παραίτησις:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΡΕΚΑΥπουργού  Οικονομικών

15  Δεκεμβρίου  1922: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΦΙΝΑΥπουργού  Οικονομικών
28 Δεκεμβρίου  1922: Παραίτησις:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού  Δικαιοσύνης

9 Ιανουαρίου  1923: Παραίτησις:

ΠΕΡ.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Εσωτερικών

9 Ιανουαρίου  1923: Διορισμός:

Μ. ΜΙΣΙΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΠΕΡ.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού   Στρατιωτικών

2  Μαρτίου  1923: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού  Επισιτισμού

3  Απριλίου  1923:Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΙΩΤΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

3  Απριλίου  1923: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

24  Ιουνίου  1923:  Παραίτησις:

ΠΕΡ.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών

24  Ιουνίου  1923: Διορισμός:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου) ως Υπουργού  Στρατιωτικών

29  Αυγούστου  1923:  Διορισμός:

ΠΕΡ.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών

18  Οκτωβρίου  1923:  Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
Μ.  ΜΙΣΣΙΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΣΙΔΕΡΗΥπουργού  Γεωργίας

3  Νοεμβρίου  1923:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης

5  Νοεμβρίου  1923:  Παραίτησις:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Εξωτερικών

11  Ιανουαρίου  1924:  Παραίτησις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΠροέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης  και  προσωρινώς  Εκκλησιαστικών & Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΛΟΥΚΑ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας και  προσωρινώς  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΦΙΝΑΥπουργού  Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως  και  προσωρινώς  Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΥπουργού  Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

6  Δεκεμβρίου   1922: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΣΙΔΕΡΗΝ(Υπουργόν  Γεωργίας) προσωρινώς της  Διεθύνσεως  του  Υπουργείου  Οικονομικών

12  Δεκεμβρίου 1922: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) της  Διεθύνσεως  του  Υπουργείου  Στρατιωτικών

28 Δεκεμβρίου  1922: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΣΙΔΕΡΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Δικαιοσύνης

9 Ιανουαρίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΠΕΡΙΚΛΗΝ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως  του Υπουργείου  Στρατιωτικών

11 Φεβρουαρίου 1923: Ανάθεσις εις:

Μ. ΜΙΣΙΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της  Διεθύνσεως  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

2  Μαρτίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΑΝΔΡΕΑΝ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως του Υπουργείου Επισιτισμού

19 Μαρτίου  1923: Ανάθεσις εις:

Γ. ΣΙΔΕΡΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Δημοσίας Υγείας,  Κοινωνικής  Προνοίας και Αντιλήψεως

21/26  Μαρτίου  1923: Ανάθεσις εις:

Μ.   ΜΙΣΣΙΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της  Διεθύνσεως  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

31  Μαρτίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ   ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εξωτερικών

26  Απριλίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΟΦΙΝΑΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Γεωργίας

27  Απριλίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)    προσωρινώς της Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Συγκοινωνίας

9  Μαΐου  1923: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου   Εξωτερικών

12  Μαΐου  1923:  Ανάθεσις εις:

Μ.  ΜΙΣΣΙΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

18  Ιουνίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου   Εξωτερικών

18  Ιουλίου  1923: Ανάθεσις εις:

Γ.  ΣΙΔΕΡΗΝ(Υπουργόν  Γεωργίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου Υγιεινής, Κοινωνικής  Προνοίας και   Αντιλήψεως

8  Αυγούστου  1923: Ανάθεσις εις:

Μ.  ΜΙΣΣΙΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Υγιεινής,  Κοινωνικής  Προνοίας και   Αντιλήψεως

18  Αυγούστου  1923: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΟΦΙΝΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Γεωργίας

25  Αυγούστου  1923: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΓΟΝΤΙΚΑΝ(Υπουργόν  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως

29  Αυγούστου  1923:  Απαλλαγή:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑ(Προέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου)  εκ  των καθηκόντων  του  Υπουργού  Στρατιωτικών

27  Σεπτεμβρίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΟΦΙΝΑΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Γεωργίας

29  Σεπτεμβρίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΓΟΝΤΙΚΑΝ(Υπουργόν  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Συγκοινωνίας

8  Οκτωβρίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού   Συμβουλίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εξωτερικών

18  Οκτωβρίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Στρατιωτικών
ΛΟΥΚΑΝ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνίας)  της Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ  ΔΟΞΙΑΔΗΝ(Υπουργόν  Υγιεινής, Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως)  της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΟΦΙΝΑΝ(Υπουργόν  Οικονομικών)  της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης
ΑΝΔΡΕΑΝ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

5  Νοεμβρίου  1923:  Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εξωτερικών

27  Νοεμβρίου  1923:  Ανάθεσις εις:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Δικαιοσύνης)  της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

1  Δεκεμβρίου  1923: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΟΦΙΝΑΝ(Υπουργόν  Οικονομικών)  της  Διευθύνσεως  του Υπουργείου  Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΜΑΝΕΤΑΝ(Υπουργόν  Στρατιωτικών)  της  Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Συγκοινωνίας