- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Από 11.1.1924 έως 6.2.1924

11   Ιανουαρίου  1924:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΑΒΟΥΥπουργού  Ναυτικών

6  Φεβρουαρίου  1924:  Παραίτησις:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού  Υγιεινής, Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΑΒΟΥΥπουργού  Ναυτικών