Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Από 6.2.1924 έως 12.3.1924
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 6.2.1924 έως 12.3.1924

6  Φεβρουαρίου  1924:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ   ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού   Εσωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προσωρινώς  Εκκλησιαστικών  και   Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας  και  προσωρινώς  Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΑΒΟΥΥπουργού  Ναυτικών  και  προσωρινώς Συγκοινωνίας

12  Μαρτίου  1924:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ   ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού   Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και  προσωρινώς Εκκλησιαστικών και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας  και  προσωρινώς  Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΑΒΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας  και  προσωρινώς Ναυτικών