Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Από 12.3.1924 έως 25.7.1924
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 12.3.1924 έως 25.7.1924

12  Μαρτίου  1924:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου,  Υπουργού  Οικονομικών  και  προσωρινώς Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ     ΣΤΑΜΟΥΛΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΗΣΑΪΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥπουργού  Γεωργίας
Δ.  ΠΑΖΗΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας και  Αντιλήψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών

31  Μαρτίου  1924:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού  Εννόμου  Τάξεως

4  Μαΐου  1924:  Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών

4/5  Μαΐου  1924:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)  και    Υπουργού   Ανευ  Χαρτοφυλακίου

9  Ιουνίου 1924:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών

14/18  Ιουνίου  1924:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

16/18  Ιουνίου  1924:  Παραίτησις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών

18  Ιουνίου  1924:  Παραίτησις:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού  Εννόμου Τάξεως

18  Ιουνίου  1924:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΟΥΖΙΝΑΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΙΩΣΗΦ  ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Εννόμου  Τάξεως
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού  Στρατιωτικών

5  Ιουλίου  1924:  Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών

24/25  Ιουλίου  1924:  Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου  και  προσωρινώς Υπουργού  Ναυτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΑΜΟΥΛΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΟΥΖΙΝΑΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΗΣΑΪΑΥπουργού Συγκοινωνίας
ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΖΗΥπουργού Γεωργίας
Δ.  ΠΑΖΗΥπουργού Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΣΗΦ   ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Εννόμου   Τάξεως

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

31  Μαρτίου  1924: Αναπλήρωσις  υπό:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ(Υπουργού  Ναυτικών) προσωρινώς του  Υπουργού  Στρατιωτικών

5  Απριλίου  1924:  Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΡΟΥΣΣΟΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Οικονομικών
ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς της   Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης

9/11  Απριλίου  1924: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ(Υπουργόν  Στρατιωτικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΝ(Υπουργόν  Γεωργίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
18  Απριλίου  1924:Ανάθεσις εις:
ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ(Υπουργού  Γεωργίας) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του  Υπουργείου   Στρατιωτικών
ΘΕΟΔΩΡΟΝ  ΠΑΓΚΑΛΟΝ(Υπουργόν  Εννόμου  Τάξεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Ναυτικών

2   Μαΐου  1924:  Ανάθεσις  εις:

Π.    ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εννόμου  Τάξεως
Δ.  ΠΑΖΗΝ(Υπουργόν Υγιεινής  κλπ) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας

6  Μαίου  1924: Ανάθεσις  εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Στρατιωτικών

13/14  Μαΐου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΡΟΥΣΣΟΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Γεωργίας

9   Ιουνίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΘΕΩΔΩΡΟΝ  ΠΑΓΚΑΛΟΝ(Υπουργόν Εννόμου  Τάξεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Στρατιωτικών

14/18  Ιουνίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Οικονομικών

5  Ιουλίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου  κλπ. ) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Ναυτικών