Κυβέρνησις ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

Από 25.7.1924 έως 7.10.1924
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 25.7.1924 έως 7.10.1924

25  Ιουλίου  1924: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  προσωρινώς  Υπουργού  Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
Π.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας  και  προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
Θ.  ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών
Δ.  ΝΟΤΗ – ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΥΥπουργού Εννόμου  Τάξεως

28  Αυγούστου  1924:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού  Δικαιοσύνης

7  Οκτωβρίου  1924:  Παραίτησις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  και  προσωρινώς  Ναυτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
Π.  ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
Θ.   ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΥπουργού  Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΡΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
Δ.  ΝΟΤΗ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΥΥπουργού  Εννόμου  Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

22  Αυγούστου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΡΟΥΣΣΟΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Ναυτικών

28   Αυγούστου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΓΚΟΤΣΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Οικονομικών

10  Σεπτεμβρίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΜΑΡΗΝ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Γεωργίας
ΑΧΙΛΛΕΑΝ  ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΝ(Υπουργόν  Εννόμου  Τάξεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Υγιεινής,  Προνοίας και  Αντιλήψεως

17  Σεπτεμβρίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΡΟΥΣΣΟΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων  Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου