Κυβέρνησις ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Από 7.10.1924 έως 26.6.1925
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 7.10.1924 έως 26.6.1925

7  Οκτωβρίου  1924: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  και  προσωρινώς  Ναυτικών
ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προ-σωρινώς  Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού   Γεωργίας  και  προσωρινώς  Συγκοινωνίας
ΑΠOΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως

7  Νοεμβρίου  1924:  Διορισμός:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού  Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Συγκοινωνίας

20 Ιανουαρίου  1925: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΥΥπουργού  Εξωτερικών

9  Μαρτίου  1925:  Παραίτησις:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως

9 Μαρτίου  1925:  Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου)  και   Υπουργού   Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
Α  ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως

15  Ιουνίου  1925:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού  Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως

15  Ιουνίου  1925:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως

26  Ιουνίου  1925:  Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΠΑΝΤΕΛΗ  ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού Γεωργίας
Α.  ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥΥπουργού Υγιεινής,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

7  Νοεμβρίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ  ΟΡΦΑΝΙΔΗΝ(Υπουργόν  Υγιεινής ,  Προνοίας  και  Αντιλήψεως) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

12  Νοεμβρίου  1924:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ   ΜΑΡΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του Υπουργείου Υγιεινής,  Προνοίας και  Αντιλήψεως

27  Δεκεμβρίου  1924:  Αναπλήρωσις  υπό:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗ(Υπουργού  Γεωργίας) προσωρινώς του  Υπουργού  Εσωτερικών

20  Ιανουαρίου  1925:  Ανάθεσις  εις:

ΑΝΔΡΕΑΝ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργόν Στρατιωτικών) της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εξωτερικών

23  Απριλίου  1925:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Υγιεινής,  Προνοίας και Αντιλήψεως