Κυβέρνησις ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ

Από 19.7.1926 έως 22.8.1926
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ [1]

(Δικτατορική)

Από 19.7.1926 έως 22.8.1926

19 Ιουλίου 1926: Διορισμός:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΡΟΥΦΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΥπουργού Εσωτερικών
Ε. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗΥπουργού Γεωργίας Εμπορίου και Βιομη-χανίας
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγγκοινωνίας
Χ. ΤΣΕΡΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΥπουργού Ναυτικών
20 Ιουλίου 1926: Παραίτησις:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΥπουργού Εσωτερικών
20 Ιουλίου 1926: Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών

[1]Η Κυβέρνηση Αθανασίου Ευταξία απομακρύνθηκε από την εξουσία με  το στρατιωτικό κίνημα  της  22 Αυγούστου 1926.