Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Από 26.8.1926 έως 4.12.1926
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

KΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

(De Facto)

Από 26.8.1926 έως 4.12.1926

26 Αυγούστου 1926: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΕΤΙΜΕΖΑΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΠΑΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΛΟΥΚΑ ΝΑΚΟΥΥπουργού Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
30 Αυγούστου 1926: Διορισμός:
ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως
6 Σεπτεμβρίου 1926: Διορισμός:
ΛΟΥΚΑ ΝΑΚΟΥ(Υπουργού Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας) και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
16 Σεπτεμβρίου 1926:Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΠΑΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
16 Σεπτεμβρίου 1926: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  και προσωρινώς Συγκοινωνίας
17 Σεπτεμβρίου 1926: Διορισμός:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΕΚΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
21 Σεπτεμβρίου 1926: Παραίτησις:
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
21 Σεπτεμβρίου 1926: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ(Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων)  και προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΕΚΑ(Υπουργού Εθνικής Οικονομίας) και προσωρινώς Υπουργού Συγκοινωνίας
11 Οκτωβρίου 1926: Διορισμός:
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΔΕΝΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνίας
16 Οκτωβρίου 1926: Παραίτησις:
ΛΟΥΚΑ ΝΑΚΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως
16 Οκτωβρίου 1926: Διορισμός:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΗΛΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως
26 Οκτωβρίου 1926: Παραίτησις:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΕΚΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
26 Οκτωβρίου 1926: Διορισμός:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΕΚΑΥπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ(Υπουργού Γεωργίας) και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
4 Δεκεμβρίου 1926: Παραίτησις:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΕΤΜΕΖΑΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  και προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΕΚΑΥπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥΥπουργού  Γεωργίας και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΔΕΝΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνίας
ΗΛΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

16 Σεπτεμβρίου 1926: Ανάθεσις εις:
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΝ  ΠΕΤΙΜΕΖΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
11 Οκτωβρίου 1926: Ανάθεσις εις:
ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΠΡΕΚΑΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών