Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ

Από 4.12.1926 έως 17.8.1927
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 4.12.1926 έως 17.8.1927

4 Δεκεμβρίου 1926: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΥΡΚΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΛ. ΚΑΝΑΡΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΝ.ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού Γεωργίας
17 Αυγούστου 1927: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Οικονομικών
ΑΘ. ΑΡΓΥΡΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΚΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΑΛ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΛ. ΚΑΝΑΡΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΝ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού Γεωργίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

11 Δεκεμβρίου 1926: Ανάθεσις εις:
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών
23 Δεκεμβρίου 1926: Ανάθεσις εις:
ΑΝ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού Γεωργίας  και προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Υγιεινής
28 Μαρτίου 1927: Ανάθεσις εις:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(ΥπουργόνΕσωτερικών) και προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
21 Απριλίου 1927: Ανάθεσις εις:
Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών
21/Μαϊου 1927: Ανάθεσις εις:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(ΥπουργόνΕσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
2 Ιουνίου 1927: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΖΑΪΜΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
Μ. ΚΥΡΚΟΝ(Υπουργόν Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
6 Ιουλίου 1927: Ανάθεσις εις:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων