Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ

Από 17.8.1927 έως 8.2.1928
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 17.8.1927 έως 8.2.1928

17 Aυγούστου 1927: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΥΡΚΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΝ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού Γεωργίας
8 Φεβρουαρίου 1928: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
Β. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Γεωργίας
Μ. ΚΥΡΚΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού Γεωργίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

19/26 Αυγούστου 1927: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΖΑΪΜΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου  Υπουργού Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
24/29 Αυγούστου 1927: Ανάθεσις εις:
Ν. ΒΕΛΕΝΤΖΑΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
24/29 Αυγούστου 1927: Ανάθεσις εις:
Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Ναυτικών ) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
9/12 Σεπτεμβρίου 1927: Ανάθεσις εις:
ΑΛ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως
28 Οκτωβρίου/1 Νοεμβρίου 1927: Ανάθεσις εις:
Μ. ΚΥΡΚΟΝ(Υπουργόν Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Συγκοινωνίας
16 Νοεμβρίου 1927: Ανάθεσις εις:
Ι. ΜΕΤΑΞΑΝ(Υπουργόν Συγκοινωνίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαικοσύνης
26 Νοεμβρίου 1927: Ανάθεσις εις:
Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Ναυτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
30 Νοεμβρίου 1927: Ανάθεσις εις:
ΑΛ. ΖΑΪΜΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
14 Δεκεμβρίου 1927: Ανάθεσις εις:
Μ. ΚΥΡΚΟΝ(Υπουργόν Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών