Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 4.7.1928 έως 7.6.1929
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 4.7.1928 έως 7.6.1929

4  Ιουλίου  1928: Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  ’νευ  Χαρτοφυλακίου
ΑΛ.  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
Π.  ΠΕΤΡΙΔΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΚΑΝΝΑΒΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Υγιεινής  Προνοίας& Αντιλήψεως
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού  Διοικητικού  Θεσ/νίκης

13  Ιουλίου  1928:  Διορισμός:

Θ.  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητικού  Θράκης  και  μέλους  του  Υπουργικού  Συμβουλίου

25  Αυγούστου  1928:  Διορισμός:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥφυπουργού  Υγιεινής

27  Οκτωβρίου  1928:  Διορισμός:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥφυπουργού  Στρατιωτικών

23  Νοεμβρίου  1928:  Παραίτησις:

ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού Γεωργίας

23  Νοεμβρίου  1928:  Διορισμός:

ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ

14  Φεβρουαρίου  1929:  Διορισμός:

ΑΧΙΛΕΩΣ  ΚΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

7  Ιουνίου  1929:  Παραίτησις:

ΕΛΕΘΕΥΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
Α.  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΥπουργού Εξωτερικών
Π.  ΠΕΤΡΙΔΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΝΑΒΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Θεσ/νίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
Θ.  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΟΥΥφυπουργού Υγιεινής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΚΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

28  Ιουλίου  1928:  Ανάθεσις  εις:

ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Πρόεδρον Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου)  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Εσωτερικών
ΠΕΡ.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Συγκοινωνίας

2  Αυγούστου  1928:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΠΕΤΡΙΔΗΝ(Υπουργόν  Δικαιοσύνης)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εσωτερικών

8  Αυγούστου  1928:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εσωτερικών

9  Αυγούστου  1928:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΝ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Στρατιωτικών

16  Αυγούστου 1928:  Ανάθεσις εις:

Θ.  ΣΟΦΟΥΛΗΝ(Υπουργόν  Στρατιωτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΝ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Οικονομικών

29  Αυγούστου  1928:  Ανάθεσις  εις

Κ.  ΓΟΝΤΙΚΑΝ(Υπουργόν  Παιδείας και Θρησκευμάτων)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Στρατιωτικών

16  Φεβρουαρίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ) της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Συγκοινωνίας

20  Φεβρουαρίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εσωτερικών

8  Μαρτίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργό  παρά  τω  Πρωθυπουργώ) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Γεωργίας

9  Απριλίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εσωτερικών

3  Μαίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων