Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 7.6.1929 έως 16.12.1929
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 7.6.1929 έως 16.12.1929

7  Ιουνίου  1929:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΝΑΒΟΥΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Θεσ/νίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥΥφυπουργού Υγιεινής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΚΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού Ηπείρου

17  Ιουνίου  1929:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)  ως  Υπουργού  Υγιεινής

3  Ιουλίου  1929:  Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού  Εσωτερικών

3  Ιουλίου  1929:  Διορισμός:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών)  προσωρινώς  ως  Υπουργού  Εσωτερικών

6  Ιουλίου  1929:  Παραίτησις:

ΠΕΡΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  και  προσωρινώς  Υπουργού   Εσωτερικών

6  Ιουλίου 1929: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  και  Αντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης

24  Ιουλίου  1929:  Παραίτησις:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥφυπουργού  Στρατιωτικών

27  Ιουλίου  1929:  Παραίτησις:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥΥφυπουργού  Υγιεινής

14  Αυγούστου  1929:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΠΑΥφυπουργού  Υγιεινής

16  Δεκεμβρίου  1929:  Παραίτησις:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Υγιεινής
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και Υπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Παιδείας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού  Προνοίας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών
Δ.  ΝΟΤΗ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού  Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΝΝΑΒΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θεσ/νίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΠΑΥφυπουργού  Υγιεινής
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΚΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

24  Ιουλίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Β.  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(Υφυπουργόν  Συγκοινωνίας)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υφυπουργού  Στρατιωτικών

27  Ιουλίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Γ. ΜΑΡΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υγιεινής
31 Ιουλίου 1929: Απαλλαγή του:
Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(Υφυπουργόν  Συγκοινωνίας)  από καθηκόντων  Υφυπουργού  Στρατιωτικών

9  Αυγούστου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Κ.  ΓΟΝΤΙΚΑΝ(Υπουργόν  Παιδείας και Θρησκευμάτων)  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας
Δ.  ΔΙΓΚΑΝ(Υπουργόν  Διαιοσύνης)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

27  Αυγούστου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

3  Οκτωβρίου  1929:  Ανάθεσις  εις:

Κ.  ΓΟΝΤΙΚΑ(Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών