Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 16.12.1929 έως 26.5.1932
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 16.12.1929 έως 26.5.1932

16  Δεκεμβρίου  1929:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου και  Υπουργού  Υγιεινής
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  και  Αντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Παιδείας
ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥπουργού Συγκοινωνίας
Π ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥΥπουργού Προνοίας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΝΟΤΗ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού Ναυτικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Θεσ/νίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥφυπουργού Συγκοινωνίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΠΑΥφυπουργού Υγιεινής
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΚΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

23 Δεκεμβρίου 1929: Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  ως  Υπουργού  Αεροπορίας

28 Δεκεμβρίου 1929: Διορισμός:

ΑΛ.  ΖΑΝΝΑΥφυπουργού  Αεροπορίας

31  Δεκεμβρίου 1929:Παραίτησις:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΠΑΥφυπουργού  Υγιεινής

31  Δεκεμβρίου 1929: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗΠροσωρινού Υπουργού  Εσωτερικών

2  Ιανουαρίου 1930:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού  Εσωτερικών

2  Ιανουαρίου  1930: Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

2  Ιανουαρίου  1930:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

17  Ιανουαρίου  1930:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΠΑΥφυπουργού  Υγιεινής

19  Νοεμβρίου  1930:  Παραίτησις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών

19  Νοεμβρίου  1930:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  Υπουργού  Υγιεινής  και  Αεροπορίας) ως Υπουργού Στρατιωτικών

16  Δεκεμβρίου 1930:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού  Εσωτερικών

22  Δεκεμβρίου  1930:  Παραίτησις:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Υγιεινής,  Αεροπορίας  και  Στρατιωτικών  διατηρούντος  την Προεδρία  Υπουργικού  Συμβουλίου

22  Δεκεμβρίου  1930:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΠΑΥπουργού  Υγιεινής
ΑΛ. ΖΑΝΝΑΥπουργού  Αεροπορίας

22  Δεκεμβρίου 1930:  Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού  Γεωργίας
ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού  Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού  Ναυτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥφυπουργού  Συγκοινωνίας

22  Δεκεμβρίου  1930:  Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Γεωργίας
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού  Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Ναυτικών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΑΔΑΥφυπουργού Συγκοινωνίας

22  Δεκεμβρίου  1930:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης

22  Δεκεμβρίου  1930:Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης

27  Φεβρουαρίου  1931:  Παραίτησις:

ΑΧΙΛΕΩΣ  ΚΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

5 Μαρτίου  1931:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΔΗΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

23  Μαίου  1931:  Παραίτησις:

ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥπουργού  Εσωτερικών

23  Μαΐου  1931:  Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΙΔΩΡΙΚΗΥπουργού  Εσωτερικών

16  Νοεμβρίου  1931:  Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού  Δικαιοσύνης

16  Νοεμβρίου  1931:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)  ως  Υπουργού  Δικαιοσύνης

17  Νοεμβρίου  1931:  Διορισμός:

Π. ΘΗΒΑΙΟΥΥφυπουργού  Δικαιοσύνης

30 Νοεμβρίου  1931:  Παραίτησις:

Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Οικονομικών

31  Νοεμβρίου  1931:  Διορισμός:

ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΙΜΗΥφυπουργού  Οικονομικών

3  Μαρτίου  1932:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΔΗΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

3  Μαρτίου  1932:  Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού   Ηπείρου

22  Απριλίου  1932:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού  Οικονομικών

22 Απριλιου  1932:  Διορισμός:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΥπουργού  Οικονομικών

14  Μαϊου  1932:  Παραίτησις:

ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΙΜΗΥφυπουργού  Οικονομικών

26  Μαΐου  1932:  Παραίτησις:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου και  Υπουργού  Δικαιοσύνης
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΙΔΩΡΙΚΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥΥπουργού  Οικονομικών
Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΠΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΑΛ.  ΖΑΝΝΑΥπουργού  Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Ναυτικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΑΧΙΛΕΩΣ  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργού
Π.  ΘΗΒΑΙΟΥΥφυπουργού  Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΑΔΑΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΥΠΑΙΟΥΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

2  Ιανουαρίου  1930:  Ανάθεσις  εις:

Θ.  ΣΟΦΟΥΛΗΝ(Υπουργόν  Στρατιωτικών),  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υγιεινής

7/9  Μαΐου  1930:Ανάθεσις  εις:

Β.  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

25  Ιουλίου  1930:  Ανάθεσις  εις:

Κ.  ΣΠΥΡΙΔΗΝ(Υπουργόν  Γεωργίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής  Οικονομίας

2  Αυγούστου 1930:  Ανάθεσις  εις:

Δ.  ΜΠΟΤΣΑΡΗΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών

27  Αυγούστου  1930:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΜΑΡΗΝ(Υπουργόν  Οικονομικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υγιεινής

30  Σεπτεμβρίου  1930:  Ανάθεσις  εις:

Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΝ(Υφυπουργόν  Οικονομικών)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υφυπουργού  Υγιεινής

19  Νοεμβρίου  1930:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΚΑΤΕΧΑΚΗΝ(Υφυπουργόν  Γεν.  Διοικητή  Κρήτης)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υφυπουργού  Στρατιωτικών

16  Δεκεμβρίου 1930:  Ανάθεσις  εις:

Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΝ(Υφυπουργόν  Οικονομικών)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υπουργού  Εσωτερικών

27  Δεκεμβρίου  1930:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά τω  Πρωθυπουργώ  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Προνοίας  και  Αντιλήψεως

3  Ιανουαρίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Υγιεινής

12  Ιανουρίου  1931: Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

24  Ιανουαρίου  1931: Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Προνοίας  και  Αντιλήψεως)

31  Μαρτίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

9  Απριλίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Προνοίας  και  Αντιλήψεως

15  Απριλίου 1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

9  Μαίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς  καθηκόντων Υπουργού  Εσωτερικών

15  Ιουλίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά τω  Πρωθυπουργώ) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
Ν. ΑΒΡΑΑΜ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

17  Αυγούστου  1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΛ.  ΠΑΠΑ(Υπουργόν  Υγιεινής)  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας Παιδείας

29  Αυγούστου  1931:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών
Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΝ(Υφυπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών

5  Σεπτεμβρίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

Β.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΝ(Υφυπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Προνοίας  και  Αντιλήψεως

17  Σεπτεμβρίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Υπουργόν  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υγιεινής

7  Οκτωβρίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΚΑΤΕΧΑΚΗΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών

12  Οκτωβρίου 1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

31  Δεκεμβρίου  1931:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν παρά  τω  Πρωθυπουργώ) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Προνοίας  και  Αντιλήψεως
Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών

15  Φεβρουαρίου  1932:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

25  Φεβρουαρίου  1932:  Ανάθεσις  εις:

ΑΛ.  ΖΑΝΝΑΝ(Υπουργόν  Αεροπορίας) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

4  Μαρτίου  1932:  Ανάθεσις  εις:

ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών

22 Απριλιου  1932: Ανάθεσις  εις:

Π.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Υγιεινής

4  Μαΐου  1932:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφπουργόν  παρά τω  Πρωθυπουργώ) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Προνοίας  και  Αντιλήψεως

14  Μαΐου  1932:  Ανάθεσις  εις:

ΑΧ.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υφυπουργού  Οικονομικών