Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Από 26.5.1932 έως 5.6.1932
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 26.5.1932 έως 5.6.1932

26  Μαΐου  1932:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών  και  προσωρινώς  Στρατιωτικών,  Ναυτικών  και  Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης  και  προσωρινώς  Εθνικής  Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
Π.  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥΥπουργού  Οικονομικών
Σ.  ΚΟΡΩΝΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥπουργού  Γεωργίας  και  προσωρινώς  Προνοίας  και  Αντιλήψεως και Υγιεινής
Δ.  ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΑΡ.  ΣΙΔΕΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
Κ.  ΒΟΥΔΟΥΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
Δ.  ΚΥΡΙΑΖΗΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
Δ.  ΣΑΡΑΤΣΗΥφυπουργού  Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΥφυπουργού  Στρατιωτικών και προσωρινώς  Αεροπορίας
ΔΗΜ.  ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΥφυπουργού  Γενικού Διοικητού  Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΖΕΡΜΙΑΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

27  Μαίου  1932:  Διορισμός:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θεσ/νίκης

5  Ιουνίου  1932:  Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού Εξωτερικών και  προσωρινώς  Στρατιωτικών,  Ναυτικών  και  Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης  και  προσωρινώς  Εθνικής  Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
Π.  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥΥπουργού  Οικονομικών
Σ.  ΚΟΡΩΝΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥπουργού  Γεωργίας  και  προσωρινώς  Υγιεινής  και  Προνοίας  και  Υγιεινής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
Δ.  ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΑΡΙΣ.  ΣΙΔΕΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΔΗΜ.  ΚΥΡΙΑΖΗΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΒΟΥΔΟΥΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΔΗΜ  ΣΑΡΑΤΣΗΥφυπουργού  Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΥφυπουργού  Στρατιωτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΖΕΡΜΙΑΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης