Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 5.6.1932 έως 4.11.1932
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 5.6.1932 έως 4.11.1932

5  Ιουνίου  1932:  Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου και  Υπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
Π.  ΠΕΤΡΙΔΟΥΥπουργού  Παιδείας
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΛΟΥΚΑ  ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Γεωργίας
Β.  ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Υγιεινής
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΥπουργού  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΥπουργού  Ναυτικών  και  Αεροπορίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΦΛΩΡΙΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΛΕΩΝΤΟΣ  ΜΑΚΚΑΥφυπουργού  παρά  τω Πρωθυπουργώ
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥφυπουργού  Δικαιοσύνης

10 Ιουνίου  1932:  Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

10 Ιουνίου  1932:  Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΚΟΓΕΒΙΝΑΥφυπουργού  Συγκοινωνίας

19  Ιουνίου  1932:  Διορισμός:

Μ.  ΚΑΤΑΠΟΤΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης

28  Ιουλίου  1932:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΙΓΚΟΛΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

6  Σεπτεμβρίου  1932:  Παραίτησις:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)   Υπουργού  Δικαιοσύνης

6  Σεπτεμβρίου  1932:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού  Δικαιοσύνης

4  Νοεμβρίου  1932: Παραίτησις:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου του  Υπουργικού  Συμβουλίου και  Υπουργού  των  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
Π.  ΠΕΤΡΙΔΗΥπουργού  Παιδείας
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΛΟΥΚΑ  ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΛΑΛΑΥπουργού  Γεωργίας
Β.  ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Υγιεινής
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΥπουργού  Προνοίας  και  Αντιλήψεως
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού  Ναυτικών  και  Αεροπορίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
Μ.  ΚΑΤΑΠΟΤΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Κρήτης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΙΓΚΟΛΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
Δ.  ΦΛΩΡΙΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΛΕΟΝΤΟΣ  ΜΑΚΚΑΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΚΟΓΕΒΙΝΑΥφυπουργού  Συγκοινωνίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

10  Ιουνίου  1932:  Ανάθεσις  εις:

ΣΤ.  ΓΟΝΑΤΑΝ(Υπουργόν  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας)  προσωρινώς  της  Αντιπροεδρίας  Υπουργικού  Συμβουλίου  της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Εξωτερικών

16  Ιουλίου  1932:  Ανάθεσις εις:

ΣΤ.  ΓΟΝΑΤΑΝ(Αντιπρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Γεωργίας

23  Ιουλίου  1932:  Ανάθεσις εις:

ΣΤ.  ΓΟΝΑΤΑΝ(Αντιπρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Στρατιωτικών

27  Ιουλίου  1932:  Ανάθεσις εις:

Λ.  ΜΑΚΚΑΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εθνικής  Οικονομίας

11  Αυγούστου  1932:  Ανάθεσις   εις:

ΣΤ.  ΓΟΝΑΤΑΝ(Αντιπρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργόν  Εξωτερικών  και  Υπουργόν  Γενικόν  Διοικητή  Μακεδονίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Ναυτικών  και  Αεροπορίας

27  Αυγούστου  1932:  Ανάθεσις εις:

ΣΤ.  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Ως Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Γεωργίας

2  Σεπτεμβρίου  1932:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ(Υπουργόν  Ναυτικών  και  Αεροπορίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Στρατιωτικών

12  Σεπτεμβρίου  1932:  Ανάθεσις   εις:

Ι.  ΜΠΟΥΡΝΙΑΝ(Υπουργόν  Δικαιοσύνης)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εσωτερικών

15  Σεπτεμβρίου  1932:  Ανάθεσις  εις:

Λ.  ΜΑΚΚΑΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Οικονομικών
Λ. ΜΑΚΚΑΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εθνικής  Οικονομίας
Θ.  ΧΑΒΙΝΗΝ(Υπουργόν  Στρατιωτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Γεωργίας

17  Σεπτεμβρίου  1932: Ανάθεσις  εις:

Λ.  ΜΑΚΚΑΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Συγκοινωνίας

21  Σεπτεμβρίου  1932: Ανάθεσις  εις:

Ι. ΜΠΟΥΡΝΙΑΝ(Υπουργόν  Δικαιοσύνης)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Γεωργίας

25  Σεπτεμβρίου 1932: Ανάθεσις  εις:

Θ.  ΧΑΒΙΝΗΝ(Υπουργόν  Στρατιωτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εσωτερικών

27  Σεπτεμβρίου  1932: Ανάθεσις  εις:

ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εξωτερικών