Κυβέρνησις ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Από 4.11.1932 έως 16.1.1933
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 4.11.1932 έως 16.1.1933

4  Νοεμβρίου  1932:  Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου και   Υπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΟΥ  ΜΕΤΑΞΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΥπουργού  Προνοίας,  Αντιλήψεως  και προσωρινώς  Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργου  Στρατιωτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών  και  προσωρινώς  Αεροπορίας
Μ.  ΕΥΛΑΜΠΙΟΥΥφυπουργού    Οικονομικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΡΑΛΛΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

25  Νοεμβρίου  1932:  Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου από  Υπουργού  Οικονομικών

25  Νοεμβρίου  1932:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θεσ/νίκης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΕΟΝΤΙΔΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού Θράκης
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΗδη  Υφυπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου  ως  Υπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

9  Ιανουαρίου  1933:  Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών

9  Ιανουαρίου  1933:  Διορισμός:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού  Οικονομικών

16  Ιανουαρίου  1933:  Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΗ   ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΕΤΑΞΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού  Οικονομικών
Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΥπουργού  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών  και  προσωρινώς  Αεροπορίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΕΟΝΤΙΔΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητου  Θράκης
Μ.  ΕΥΛΑΜΠΙΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΡΑΛΛΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας