Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟY ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 16.1.1933 έως 6.3.1933
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 16.1.1933 έως 6.3.1933

16  Ιανουαρίου  1933: Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  ’νευ  Χαρτοφυλακίου  και  προσωπινά  Υπουργού  Στρατιωτικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΑΡΚΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας  και  προσωρινώς  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προσωρινώς  Υπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΤΣΗΥπουργού  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Ναυτικών  και  Αεροπορίας
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΚΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού Κρήτης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΖΕΡΒΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΠΕΤΡΟΥ  ΛΕΒΑΝΤΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας

18  Ιανουαρίου  1933:  Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΞΗΝΤΑΡΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
Δ.  ΝΟΤΗ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

21  Ιανουαρίου  1933: Διορισμός:

ΑΝ.  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού  Γεωργίας

27  Ιανουαρίου  1933: Διορισμός:

Σ.  ΚΡΕΜΕΖΗΥφυπουργού  Οικονομικών

6  Μαρτίου  1933:Παραίτησις:

ΕΛΕΘΕΥΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΑΡΚΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού   Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προσωρινώς  Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΤΣΗΥπουργού  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Ναυτικών και  Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΞΗΝΤΑΡΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΖΕΡΒΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
Δ.  ΝΟΤΗ  ΜΠΟΤΣΑΡΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΠΕΤΡΟΥ  ΛΕΒΑΝΤΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΝ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥφυπουργού  Γεωργίας
Σ.  ΚΡΕΜΕΖΗΥφυπουργού  Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

1 Μαρτίου 1933 Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΑΡΗΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

Ο  Μ.  Κύρκος δεν  ανέλαβε  καθήκοντα  (Βλ.  Εφημερίδα Ελεύθερον  Βήμα  της  18, 19, 21  Ιανουαρίου  1933).