Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων


Δείτε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στο άρθρο 15 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα: 210 3385335, 210 3385726

Fax: 2103252723, 2103238794

e-mail: lawdepggk.gr