Νομικό Γραφείο


Υποστηρίζει το νομοθετικό και κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα: 210 3385335, 210 3385726

Fax: 2103252723, 2103238794

e-mail: lawdepggk.gr