Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης


Μεριμνά για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού καθώς και θέματα οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3385463, 210 3385414