Συντομογραφίες Υπηρεσιών Υπουργείων


Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Τόμο «Συντομογραφίες Υπηρεσιών Υπουργείων» που επιμελήθηκε και εξέδωσε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2011.