- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Σημερινή Σύνθεση Ε.Ε.Β.

 

Πιέστε εδώ για να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Β. και να δείτε τη σύνθεση της Επιτροπής