Επικοινωνία


Επειδή η κάθε είδους αλληλογραφία (επιστολές, κείμενα, υπομνήματα, αναφορές, μηνύματα, κ.λπ.), που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μέσο/τρόπο, μπορεί να περιέχει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς δεν καλύπτεται από τις διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α΄290), για το λόγο αυτό, κάθε είδους γραπτή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, παρακαλούμε όπως γίνεται με το συνήθη τρόπο του επιστολικού ταχυδρομείου, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Κτήριο Βουλής των Ελλήνων

Πλατεία Συντάγματος

Τ.Κ. 100 21 ΑΘΗΝΑ