Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων


Στυλιανός – Ιωάννης Κουτνατζής (ΥΟΔΔ 434/9-7-2019) Δικηγόρος Αθηνών, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.