Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων


Χριστίνα Τσάκωνα (ΥΟΔΔ 343/9-4-2024)

Η Χριστίνα Τσάκωνα είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα «Master in Law and Economics» από τη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει αποφοιτήσει από το πρόγραμμα επαγγελματιών νομοτεχνών του Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study, University of London.
Μέχρι τον Απρίλιο 2024 διετέλεσε Διευθύντρια Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, υπεύθυνη για τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των νομοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Διευθύντριας Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας τον Νοέμβριο 2023, διετέλεσε Προϊσταμένη του Β΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, υπεύθυνη για νομοσχέδια που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διαρκών Επιτροπών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής (2021-2023) και ειδική σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και μετέπειτα στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (2019-2021). Από τον Οκτώβριο 2023 είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας και συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια και συντονίστρια εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σε job shadowing activities στο πλαίσιο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βελτίωση του συντονισμού της ποιότητας του κανονιστικού κύκλου και εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών νομοθέτησης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού», που υλοποιείται από την Expertise France, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Πέραν της δικηγορικής της εμπειρίας, έχει εργασθεί ως σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνη για την παρακολούθηση του Γ΄ Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (2015-2019) και ως νομική συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού, υπεύθυνη για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (2012-2015). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.