- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Στυλιανός – Ιωάννης Κουτνατζής (ΥΟΔΔ 434/9-7-2019) Δικηγόρος Αθηνών, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.