Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αποτελεί οργανική μονάδα που υπάγεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
[ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)]
Τελευταία Νέα

Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας

13-05-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΒΛΙΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ – ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΙΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε την Υ24/2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας» (ΥΟΔΔ 353/9-5-2020).

Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

05-05-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Σύμφωνα με την Υ 21/4-5-2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού: «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.» (YOΔΔ 340/2020), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 5 και 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η σύνθεση της Κ.Ε.Κ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΔΑΦΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΕΡΡΙΝΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΙΡΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.

1. Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας / 2. Εγχειρίδιο και Υπόδειγμα Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης

04-05-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

1. Δείτε το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την τήρηση των αρχών που αφορούν στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία καθώς επίσης και στην καλή νομοθέτηση.

— Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας —

2. Δείτε επίσης το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει Οδηγό Συμπλήρωσης και Υπόδειγμα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης.

—Εγχειρίδιο (οδηγός συμπλήρωσης) και Υπόδειγμα Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης.— [σε επεξεργάσιμη μορφή (word)]

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις»

10-04-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Διαβούλευση, Νέα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τις 10 Απριλίου 2020 η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις.».
Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι:
• Επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας και επίλυση πρακτικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν από την εφαρμογή του ν. 4636/2019.
• Βελτιώσεις όπου απαιτείται στον ν. 4735/2016 για την εναρμόνιση των αλλαγών που προτείνονται στον ν. 4636/2019 και νομοτεχνικές βελτιώσεις.
• Τροποποιήσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 4251/2014) και προσθήκη μεταβατικών διατάξεων.
• Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/immigration/?p=1423